Efektyvumas

Jau iš pat pradžių šiuolaikinė EVOPIPES plastiko vamzdžių gamykla siūlė klientams daugiau kaip 2000 gaminių vamzdynų sistemoms tiesti. Glaudus bendradarbiavimas su klientais, kruopštus specifinių jų poreikių tyrimas ir reagavimas į evoliuciją pasitelkus technikos ir technologijos naujoves padėjo kompanijai EVOPIPES per pastaruosius metus padidinti siūlomų gaminių skaičių iki daugiau kaip 4000! Tikslinga technologinių galimybių plėtra kartu su naujausiomis medžiagų mokslo žiniomis leido sukurti ir pradėti gaminti produktus, be kurių vamzdynų sistemų ateitis nėra įsivaizduojama:

  1. Naujų koekstruzijos sprendimų ir pažangių medžiagų naudojimo (PE 100-RC) derinys leido sukurti slėgio vamzdynus, atveriančius naujų galimybių saugioms vamzdynų sistemoms tiesti panaudojus tradicines bei alternatyvias statybos technologijas ir mažinančius laiko sąnaudas bei išlaidas. 
  2. Šiuolaikinių daugiasluoksnės ekstruzijos sprendimų įdiegimas tapo šiomis dienomis atskaitos tašku kuriant aktualiausias vamzdžių sistemas: daugiasluoksnis slėgio vamzdis su specialiu apsauginiu sluoksniu, užkertančiu kelią defektams esant ypatingoms tiesimo sąlygoms, šiuo metu laikomas geriausiu vamzdžių renovacijos sprendimu. 
  3. EVOPIPES sukurta technologija laidams ir kabeliams į vamzdžius gamybos metu patalpinti yra viena svarbiausių aktualijų elektros instaliacijos srityje: instaliatorių darbo apimtis objekte sumažėja daugiau nei dvigubai! 
  4. Norėdama plėsti savo ekstruzijos gaminius kompanija EVOPIPES aktyviai įsisavina kitas plastmasių perdirbimo technologijas. Nuo 2012 metų klientams siūlo savitakos kanalizacijos sistemą, kurią sudaro jų pačių sukurti vidutinės klasės stebėjimo šuliniai (iš viso 22 variantai), pagaminti rotacinio liejimo būdu.