Gamyba ir aplinka

Kompanija EVOPIPES kryptingai dirba siekdama sumažinti energijos išteklių sąnaudas. Šalia elektros energijos tiekimo pagrindiniams ekstruzijos procesams, energijos sąnaudos technologiniam vandeniui vėsinti yra nepaprastai svarbios: vandens sąnaudos vamzdžiams gamybos metu vėsinti gali pasiekti kelis šimtus kubinių metrų per valandą. EVOPIPES pakeitė technologinio vandens vėsinimo sistemą įdiegusi:

  • pirma, galimybę naudoti vėsinimui tik orą (tik ventiliatorius) esant žemesnei nei 120 C aplinkos temperatūrai; 
  • antra, esant aukštesnėms temperatūroms galimybę naudoti po žeme esančią vėsinimo sistemą. Sistemos esmė yra kelios kilpos iš plastmasinių vamzdžių, turinčių didelį šilumos perdavimo koeficientą. Papildoma tokios sistemos nauda – žiemą ji šildo virš savęs esantį gaminių sandėlį. 
  • Iki minimumo sumažinusi neperdirbamų polimerų atliekų kiekį, kompanija EVOPIPES aktyvai remia plastmasės atliekų rinkimą, perdirbimą ir pakartotinį naudojimą.