EVOAQUA VISIO, PE100/PE80

Ūdens spiedvadu sistēma EVOAQUA VISIO ietver sevī PEHD materiāla (PE100 tipa) caurules spiediena klasēs no PN8 līdz PN16, kā arī plašu veidgabalu sortimentu. Sistēmu raksturo elementu izcilas mehāniskās īpašības un montāžas vienkāršība.
EVOAQUA VISIO caurules paredzētas ūdens spiedvadu sistēmas izbūvei atvērtā tranšejā ar pabērumu un apbērumu atbilstoši LVS EN 1610, LVS ENV 1046, LVS EN 12007-2, LVS EN 12327, LVS 421, LVS 418. Cauruļu abi slāņi ražoti no PE100 materiāla.

Produkti

CAURULE IZMANTOTAIS MATERIĀLS OPTIMĀLAIS PIELIETOJUMS
EVOAQUA VISIO (LVS EN 12201-2:2012) abi slāņi PE100 Standarta caurules ūdensapgādei, gāzei, spiedvadkanalizācijai atvērtā tranšejā ar pabērumu un apbērumu atbilstoši LVS EN 1610, LVS ENV 1046, LVS EN 12007-2, LVS EN 12327, LVS 421, LVS 418
EVOGAS VISIO (LVS EN 1555)
ULTRASTRESS VISIO (LVS EN 12201-2:2012, PAS1075 2. tips) abi slāņi PE100 - RC Atklātās tranšejās bez pabēruma un apbēruma atbilstoši LVS EN1610, LVS ENV 1046, LVS EN 12007-2, LVS EN 12327, LVS 421, LVS 418 (neattiecas uz pieberamo grunti ap cauruli)

Iestrāde gruntī ar arklu vai frēzi atbilstoši LVS EN 1610, LVS ENV 1046, LVS EN 12007-2, LVS EN 12327, LVS 421, LVS 418 (neattiecas uz pieberamo grunti ap cauruli)

Vadāmā horizontālā urbšana atbilstoši LVS EN 12889, LVS EN 14457

Ievilkšana vecajā caurulē* atbilstoši LVS EN 12889, LVS EN 14457

 

ULTRASTRESS VISIO GAS (LVS EN 1555, PAS1075 2. tips)
ULTRASTRESS PROTECT (LVS EN 12201-2:2012, PAS1075 3. tips) pamatcaurule PE100 - RC + 10% aizsargslānis no uzlabota PP Ievilkšana vecās caurules vietā ar vecās caurules sagraušanu atbilstoši LVS EN 12889,LVS EN 14457
Ievilkšana vecās caurules vietā bez caurules sagraušanas atbilstoši LVS EN 12889, LVS EN 14457
ULTRASTRESS PROTECT GAS (LVS EN 1555, PAS1075 3. tips)

EVOPIPES CAURUĻU KLASIFIKĀCIJA ATBILSTOŠI PAS* 1075 PRASĪBĀM

*Publiski pieejamā specifikācija (PAS = Publicly Available Specification) kalpo kā papildinājums esošajai normatīvu un direktīvu sistēmai un attiecas uz polietilēna caurulēm, kas paredzētas instalācijai ar alternatīvām izbūves metodēm.

 1. tips – monolītsienu caurule no PE100 – RC materiāla. Caurules izmēri atbilstoši LVS EN 12201, LVS EN 1555. 2. tips – 2 slāņu caurule no PE100 – RC materiāla, 10% VISIO slānis, 90% pamatslānis. Caurules izmēri atbilstoši LVS EN 12201, LVS EN 1555. 3 . tips – monolītsienu caurule no PE100 – RC materiāla ar polipropilēna (PP) aizsargslāni, zaļas svītras identificē papildus aizsargslāni. Pamatcaurules izmēri atbilstoši LVS EN 12201, LVS EN 1555.