Efektivitāte

Jau sākotnēji moderna EVOPIPES plastmasu cauruļu ražošanas rūpnīca ir nodrošinājusi iespējas piedāvāt klientiem vairāk nekā 2000 produktus cauruļvadu sistēmu izbūvei. Ciešā sadarbībā ar klientiem, rūpīgi pētot viņu specifiskās vajadzības, reaģējot uz to evolūciju ar nepārtrauktiem uzlabojumiem tehnikā un tehnoloģijā EVOPIPES pēdējo gadu laikā ir palielinājis piedāvāto produktu skaitu līdz vairāk nekā 4000! Tehnoloģisko iespēju mērķtiecīga paplašināšana kombinācijā ar materiālu zinātnes pēdējo sasniegumu pielietošanu ļāvusi izstrādāt un ieviest ražošanā produktus, bez kuriem cauruļvadu sistēmu nākotne nav iedomājama:

  1. Kombinējot jaunus koekstrūzijas risinājumus un progresīvo materiālu izmantošanu (PE 100-RC) tika rādīts spiediena cauruļu klāsts, kurš paver jaunas drošu cauruļvadu sistēmu izbūves iespējas ar tradicionālām un alternatīvām izbūves tehnoloģijām un zemākiem laika patēriņa un izmaksu rādītājiem. Vairāk sadaļā
  2. Modernāko daudzslāņu ekstrūzijas risinājumu ieviešana kļuvusi par atskaites punktu mūsdienās pasaulē aktuālākās caurules konstrukcijas rādīšanai: vairākslāņu spiediena caurule ar speciālu aizsargslāni bojājumu novēršanai īpašos instalācijas apstākļos ir šobrīd vispār atzīti labākais risinājums cauruļu renovācijas metodēm. Vairāk sadaļā
  3. Ar EVOPIPES izstrādātu tehnoloģiju vadu un kabeļu ievadīšanai caurulēs ražošanas procesā ir viena no kārstākajām aktualitātēm elektroinstalācijas risinājumu jomā: instalatoru darba apjoms objektā tiek samazināts uz vairāk nekā pusi! Vairāk sadaļā
  4. Papildinot savu ekstrūzijas produktu klāstu, EVOPIPES aktīvi apgūst citas plastmasu pārstrādes tehnoloģijas. Kopš 2012. gada klientiem piedāvātā pašteces kanalizācijas sistēma iekļauj pašu izstrādātu vidējās klases kontrolaku klāstu (kopā 22 modifikācijas) ražotu ar rotācijas formēšanas metodi.