Kvalitāte

  

EVOPIPES ar savām testēšanas iekārtām un sadarbībā ar vadošām akreditētām institūcijām nodrošina pilnu kvalitātes atbilstības pārbaužu klāsta izpildi gan uz izejmateriāliem, gan uz gataviem izstrādājumiem - strikti saskaņā ar spēkā esošajiem standartiem un normām.

Iekšējās un ārējās izejmateriālu un gatavās produkcijas parametru atbilstības pārbaudes iekļauj:

 • produktu parametru (ārējais diametrs, sienas biezums, ovālums, u.c.) nepārtrauktu kontroli uz līnijas ar ultraskaņas sistēmas palīdzību.
 • kausējuma indeksa (MFR) noteikšanu izejmateriālam un gataviem izstrādājumiem: mēs kontrolējam, ka MFR lieluma izmaiņas pēc pārstrādes produktā neatšķiras no izejmateriāla MVR par vairāk, nekā 0,2 g/10min, kā to prasa standarts.
 • oksidācijas indukcijas laika (OIT) noteikšanu izmantojot DSC mērījumus: paraugu uzsildīšanai neitrālā vidē (slāpeklī) līdz temperatūrai, kura pārsniedz to kušanas temperatūru, seko vides nomaiņa uz oksidējošo (skābeklis) un tiek novērots cik ilgā laikā notiks oksidācijas indukcijas reakcija. Mēs nodrošinām to, ka mūsu produktu OIT pie 200C ir vienmēr lielāks par 20 minūtēm.
 • garenvirziena reversijas pārbaudi: šādi mēs pārbaudām iekšējo spriegumu neesamību caurulēs. Cauruļu paraugi tiek marķēti pa sektoriem ar indikācijas zīmēm gareniski un uzsildīti krāsnī līdz 150C. Pēc atdzišanas izmaiņas attālumos starp indikācijas zīmēm nedrīkst pārsniegt 3 procentus.
 • hidrostatiskās stiprības noteikšanu: paaugstinātā temperatūrā caurulē tiek rādīts un noturēts iekšējais spiediens, kurš atbilst caurules darba nominālajam piedienam.
 • pagarinājuma stiepē noteikšanu: izstiepjot noteiktās formas paraugus uz universālās testēšanas iekārtas mēs nosākam to stiepes deformāciju un stiepes izturību.
 • aploces stingruma noteikšanu caurulēm, veidgabaliem un kontrolaku elementiem;
 • aploces elastīguma noteikšanu caurulēm un veidgabaliem.
 • mehāniskās stiprības un noturības pret saspiešanu noteikšanu.
 • elastīgo blīvju savienojumu hermētiskuma pārbaudes.
 • kontrolaku mehāniskās izturības un strukturālās integritātes pārbaudes.
 • cauruļu, veidgabalu un kontrolaku triecienizturības noteikšanu temperatūru diapazonā no -30 līdz +200C.
 • pašdzišanas parametru pārbaudes.