Iepirkumi

 

Izejvielas un ražošanas iepakojums:

 

EDGARS VIĻĶINS
Valdes priekšsēdētājs

Tālrunis +371 630-943-00
Edgars.Vilkins@evopipes.lv

OĻEGS ĻAMOVS
R&D departmenta vadītājs

Tālrunis +371 630-943-03
Olegs.Lamovs@evopipes.lv

OĻEGS KOVAĻOVS
Sagādes vadītājs  

Tālrunis +371 630-943-10
Olegs.Kovalovs@evopipes.lv 

 

Transporta pakalpojumu iepirkumi:

UĢIS VERZA
Loģistikas vadītājs

Tālrunis +371 630-943-04
Ugis.Verza@evopipes.lv

 

 

IVETA VALAINE
Transports, LV, FI

Telephone +371 630-943-14
Iveta.Valaine@evopipes.lv

GUNTIS SILAVS
Transports, LT, 
EE, SE, NO, DK

Telephone +371 630-943-13
Guntis.Silavs@evopipes.lv

 

Komplektējošu daļu iepirkumi:

MIKUS SALCĒVIČS
Produktu grupu vadītājs

Tālrunis +371 630-943-09
Mikus.Salcevics@evopipes.lv