Iepirkumi

 

Izejvielas un ražošanas iepakojums:

 

EDGARS VIĻĶINS
Valdes priekšsēdētājs

Tālrunis +371 630-943-00
Fakss +371 630-943-01
Edgars.Vilkins@evopipes.lv

OĻEGS ĻAMOVS
R&D departamenta vadītājs

Tālrunis +371 630-943-03
Fakss +371 630-943-01
Olegs.Lamovs@evopipes.lv

OĻEGS KOVAĻOVS
Iepirkumu speciālists
 

Tālrunis +371 630-943-10
Fakss +371 630-943-01
Olegs.Kovalovs@evopipes.lv 

 

Transporta pakalpojumu iepirkumi:

UĢIS VERZA
Loģistikas vadītājs

Tālrunis +371 630-943-04
Fakss +371 630-943-01
Ugis.Verza@evopipes.lv

 

 

IVETA VALAINE
Transports, LV, EE, FI

Tālrunis  +371 630-943-14
Fakss +371 630-943-01
Iveta.Valaine@evopipes.lv

GUNTIS SILAVS 
Transports, LT, SE, NO, DK

Tālrunis  +371 630-943-13
Fakss +371 630-943-01
Guntis.Silavs@evopipes.lv

 

 

Komplektējošās daļas:

MIKUS SALCĒVIČS
Produktu grupu vadītājs

Tālr. +371 630-943-09
Fakss +371 630-943-01
Mikus.Salcevics@evopipes.lv