23.04.2015

Šogad pie mums viesojās Bureau Veritas trīs vadošie auditori, kuri dienas garumā intervēja mūsu darbiniekus no visām nodaļām un novēroja procesu atbilstību uzņēmuma ražotnē.

Audits noslēdzās veiksmīgi, netika konstatēta neviena neatbilstība. Auditori atzina, ka kvalitātes vadības sistēma pie mums darbojas augstā līmenī un nepārtraukti tiek uzlabota.

Paldies auditoriem par mums sniegtajām rekomendācijām un darbiniekiem par ieguldīto darbu sistēmas uzlabošanā!