Kalkulatori

566735CE-22BE-49AD-B7AF-F971C7BA965C

Pašteces hidraulika

Caurplūdes un plūsmas ātruma aprēķini pašteces sistēmām (Colebrook White)

Aprēķināt
566735CE-22BE-49AD-B7AF-F971C7BA965C

Caurtekas hidraulika

Caurplūdes un plūsmas ātruma aprēķini caurteku sistēmām GIGAPIPE. Caurtekas parametri tiek noteikti pēc Manninga – Striklera formulas, kura ietver sevī zudumus no saskares ar caurtekas sienām.

Aprēķināt
566735CE-22BE-49AD-B7AF-F971C7BA965C

Kabeļu aizsargcauruļu izbūve

Pieļaujamie izbūves dziļumi un deformācijas aprēķini

Aprēķināt
566735CE-22BE-49AD-B7AF-F971C7BA965C

Lineārā izplešanās

PE100 un PE100-RC materiāla gludsienu cauruļvadu lineārā izplešanās temperatūras maiņas rezultātā.

Aprēķināt
566735CE-22BE-49AD-B7AF-F971C7BA965C

Lieces rādiusa aprēķins

Gludsienu cauruļvadu lieces rādiusa aprēķināšana

Aprēķināt
566735CE-22BE-49AD-B7AF-F971C7BA965C

Temperatūras konvertors

Temperatūras mērvienību konvertācija Celsijs - Fārenheits - Kelvins

Aprēķināt
566735CE-22BE-49AD-B7AF-F971C7BA965C

Horizontāli vadāmās urbšanas (caurdure) aprēķini

Cauruļu ievilkšanas spēka un garuma aprēķins atbilstoši GW 321

Aprēķināt
566735CE-22BE-49AD-B7AF-F971C7BA965C

Spiediena mērvienību konvertors

Mērvienību konvertācija bar, kPa, m/H20 u.c.

Aprēķināt
566735CE-22BE-49AD-B7AF-F971C7BA965C

Enerģijas dzēšanas aku aprēķini

Enerģijas dzēšanas akas izvēle un caurplūdes noteikšana, atbilstoši cauruļvadu izmēriem.

Aprēķināt