Privātuma un sīkdatņu politika

  • 1. Ievads

   Ar šo Privātuma politiku mūsu mērķis ir sniegt skaidru un saprotamu informāciju mūsu Klientiem un sadarbības Partneriem par fizisko personu datu apstrādi, kuri var nonākt mūsu rīcībā saistībā ar mūsu īstenoto komercdarbību.

   Ja Jums ir papildus jautājumi par to kā mēs apstrādājam jūsu personas datus, vai ja jūs vēlaties nosūtīt mums pieprasījumus saistībā tiesību izmantošanu attiecībā uz personas datu apstrādi, lūdzu sazinieties ar mums izmantojot kontaktinformāciju, kas norādīta punktā “Kontaktinformācija”.

   Personas Dati tiek apstrādāti saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu (ES) 2016/679’(turpmāk –“VDAR”), Fizisko personu datu apstrādes likumu un citiem normatīvajiem aktiem.

  • 2. Kontaktinformācija

   SIA Evopipes
   Langervaldes iela 2a, Jelgava, LV-3002
   Tel: +371 63 094 300
   E-mail: info@evopipes.lv

  • 3. Termini un definīcijas

   VDAR – Vispārīgo datu aizsardzības regula (ES) 2016/679

   Jūs (kā datu subjekts) – fiziska persona – esošs vai potenciāls klients, vai klienta  pārstāvis, vai sadarbības partnera pārstāvis. Fiziska persona, kuras datus apstrādā vai var apstrādāt Evopipes.

   Personas dati – jebkura informācijas, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu datu subjektu.

   Mēs – SIA Evopipes -  juridiska persona, kas šīs politikas ietvaros var tikt apzīmēta kā Evopipes.

  • 4. Tiesiskie pamati un Personas Datu apstrādes nolūki

   Personas Datu apstrādes nolūki ir balstīti uz Evopipes leģitīmām interesēm, kas ir līdzsvarotas ar klientu un partneru kā datu subjekta tiesībām un interesēm.

   Evopipes var veikt Personas Datu apstrādi šādos nolūkos un pamatojoties uz šādu tiesisko regulējumu:

   Nolūks

   Personas datu veidi

   Tiesiskais pamatojums

   Pakalpojumu sniegšana un preču pārdošana fiziskām personām. Vārds, e-pasts, adrese, telefona numurs, bankas konta numurs. Datu apstrāde ir likumīga, jo nepieciešama līguma izpildei. VDAR, 6.panta 1.punkta (b) apakšpunkts.
   Pakalpojumu sniegšana un preču pārdošana juridiskām personām. Juridiskas personas pārstāvja kontaktinformācija: Vārds, e-pasts, telefona numurs, amats.

   Datu apstrāde ir likumīga, jo nepieciešama līguma izpildei.

   VDAR, 6.panta 1.punkta (b) apakšpunkts.
   Evopipes juridiska pienākuma izpilde. Vārds, e-pasts, adrese, telefona numurs, bankas konta numurs. Datu apstrāde likumīga, pamatojoties uz VDAR, 6.panta 1.punkta (c) apakšpunktu.

   Mārketinga aktivitāšu nodrošināšanai. Mēs varētu nosūtīt komerciālus paziņojumus, uzaicināt Jūs uz mūsu organizētiem semināriem un nosūtīt materiālus no mūsu organizētiem pasākumiem.

   Vārds, e-pasts, adrese, telefona numurs, bankas konta numurs.

   Atkarībā no juridiskajām saistībām starp Jums un Evopipes, datu apstrāde noris pamatojoties uz VDAR, 6.panta 1.punkta (a) apakšpunktu vai VDAR 6.panta 1.punkta (b) apakšpunktu, vai VDAR 6.panta 1.punkta (f) apakšpunktu.

   Drošības nodrošināšanas nolūkos Evopipes teritorijā.

   Videonovērošanas kameras ieraksti.

   Lasiet atsevišķu punktu “Videonovērošana”.

   Tīmekļa vietnes nodrošināšana.

   Datu vākšana ar sīkfailiem. Lasiet atsevišķu punktu “Sīkdatnes”.
  • 5. Kā mēs iegūstam Personas Datus

   Jūsu Personas Datus mēs varam iegūt kādā no sekojošiem veidiem:

   • savstarpēja līgumu slēgšanas procesā, iegūstot datus no Jums;
   • tīmekļa vietnē evopipes.lv izmantojot sīkdatnes;
   • no videonovērošanas ierakstiem;
   • no kredītvēstures datubāzēm.
  • 6. Personas Datu nodošana

   Evopipes nenodod Personas Datus trešajām personām, izņemot gadījumus, kad tam ir likumīgs pamats, saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu vai ir saņemta datu subjekta piekrišana.

  • 7. Automatizēta individuālu lēmumu pieņemšana

   Evopipes datus neizmanto automatizētu lēmumu pieņemšanā.

  • 8. Glabāšanas periods

   Evopipes glabā un apstrādā Personas Datus, kamēr pastāv vismaz viens no sekojošiem kritērijiem:

   • Ir spēkā noslēgts līgums starp Evopipes un Klientu vai Partneri;
   • Kamēr saskaņā ar normatīviem aktiem Evopipes vai klients, vai sadarbības Partneris var īsteno savas leģitīmās intereses;
   • Kamēr Evopipes pastāv juridisks pienākums datus glabāt (piemēram, saskaņā ar Grāmatvedības līkumu).
   • Kamēr ir spēkā Jūsu piekrišana datu glabāšanai.
  • 9. Jūsu kā datu subjekta tiesības

   Jums ir tiesības:

   • pieprasīt piekļuvi saviem Personas Datiem, pieprasot informāciju par to kādus Personas Datus Evopipes apstrādā (VDAR 15.pants);
   • pieprasīt labot Jūsu Personas Datus, ja tie ir nepareizi, neprecīzi vai nepilnīgi (VDAR 16.pants);
   • pieprasīt ierobežot Jūsu Personas Datus apstrādi, kamēr tiek pārbaudīts Jūsu Personas datu apstrādes tiesiskums (VDAR 18.pants);
   • pieprasīt Jūsu Personas Datu dzēšanu (VDAR 17.pants);
   • pieprasīt saņemt paziņojumu par Jūsu Personas Datu labošanu, ierobežošanu vai dzēšanu (VDAR 19.pants);
   • iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai (www.dvi.gov.lv).

   Lai īstenotu Jūsu tiesības saistībā ar Jūsu Personas Datu apstrādi vai veiktu pieprasījumu iesniegšanu saistībā ar Personas datu apstrādi, lūdzam sazināties ar mums, izmantojot kontaktus, kas norādīti sadaļā “Kontaktinformācija”.

  • 10. Videonovēršana

   Evopipes izmanto video novēršanas kameras uzņēmuma telpās un teritorijā, lai nodrošinātu darbinieku, apmeklētāju, telpu un mantas drošību, īpašuma aizsardzību un aizstāvētu Evopipes tiesiskās prasības un leģitīmās intereses.

   Videonovērošanas veikšanas tiesiskais pamats ir VDAR 6.panta 1.punkta (f) apakšpunkts – apstrāde ir nepieciešama Evopipes leģitīmo interešu ievērošanai.

   Videonovērošanas rezultātā iegūtie dati tiek uzglabāti līdz 30 dienām, pēc tam tiek automātiski dzēsti. Piekļuve datiem, kas gūti videonovērošanas rezultātā ir ierobežota, datiem var piekļūt tikai tās personas, kurām piekļuve nepieciešama saistībā ar savu pienākumu veikšanu.

  • 11. Sīkdatnes

   Sīkdatnes ir mazas burtu un skaitļu datnes, ko tīmekļa vietne uzglabā apmeklētāja datorā vai mobilajā ierīcē, kad Jūs atverat vietni. Katrā turpmākajā apmeklējuma reizē sīkdatnes tiek nosūtītas atpakaļ uz izcelsmes mājaslapu, kas atpazīst šo sīkdatni. Sīkdatnes var izmantot, lai sekotu līdz kādas lapas vietnē apmeklējat, lai saglabātu Jūsu ievadīto informāciju vai atcerētos Jūsu izvēles.

   Evopipes izmanto sīkdatnes savā tīmekļa vietnē. Kādā veidā sīkdatnes tiek izmantotas ir aprakstīts Evopipes sīkdatņu politikā, kas pieejama www.evopipes.lv vietnē.

  • 12. Privātuma politikas termiņš un grozījumi

   Mēs paturam tiesības jebkurā brīdi vienpusīgi mainīt, koriģēt, papildināt vai dzēst daļu no šīs Privātuma politikas, paziņojot par izmaiņām Evopipes tīmekļa vietnē.

   Šī politika stājas spēkā 2022.gada 01.jūlijā un aktuālā versija ir atrodama www.evopipes.lv vietnē.

  • 1. Ievads

   Mēs izmantojam sīkdatnes, lai nodrošinātu Jums ērtāku mūsu vietnes www.evopipes.lv izmantošanu. Gadījumos, ja notiek ievākto Personas datu apstrāde, informācija par apstrādi atrodama Evopipes Privātuma politikā.

   Ja nevēlaties, lai sīkdatnes ievāc informāciju, pārlūka iestatījumos atsakieties no sīkdatņu izmantošanas mūsu vietnē www.evopipes.lv. Šādā gadījumā mēs, iespējams, nevarēsim Jums nodrošināt daļu no vēlamā satura un pakalpojuma.

  • 2. Kontaktinformācija

   Ja Jums ir jautājumi un/vai komentāri par mūsu Sīkdatņu politiku, lūdzu sazinieties ar mums, izmantojot sekojošu kontaktinformāciju:

   SIA Evopipes
   Langervaldes iela 2a, Jelgava, LV-3002
   Tel: +371 63 094 300
   E-mail: info@evopipes.lv

  • 3. Kas ir sīkdatnes

   Sīkdatnes ir mazas burtu un skaitļu datnes, ko tīmekļa vietne uzglabā apmeklētāja datorā vai mobilajā ierīcē, kad Jūs atverat vietni. Katrā turpmākajā apmeklējuma reizē sīkdatnes tiek nosūtītas atpakaļ uz izcelsmes mājaslapu, kas atpazīst šo sīkdatni. Sīkdatnes var izmantot, lai sekotu līdz kādas lapas vietnē apmeklējat, lai saglabātu Jūsu ievadīto informāciju vai atcerētos Jūsu izvēles.

  • 4. Sīkdatņu kategorijas

   Mūsu tīmekļa vietnē tiek izmantotas trīs sīkdatņu kategorijas:

   Kategorija

   Apraksts

   Nepieciešamās sīkdatnes Nepieciešamās sīkdatnes nodrošina tādas funkcijas, bez kurām Jūs nevarētu izmantot šo vietni kā paredzēts. Tie ir tikai tehniska rakstura sīkfaili un tie neizseko Jūsu pārlūkošanas darbības.  

   Analītiskās / Veiktspējas sīkdantes

   Analītiskās sīkdatnes apkopo informāciju to, kā tiek izmantota vietne. Šīs sīkdatnes tiek izmantotas, lai Jums būtu ērtāka mūsu vietnes izmantošana.

  • 5. Sīkdatņu saraksts

   Sīkdatne

   Apraksts

   Kategorija

   Darbības ilgums

   XSRF-TOKEN

   Paredzēta vietnes nodrošināšanai, novēršot vietņu pieprasījuma viltošanas. Personu identificējoša informācija netiek saglabāta.

   Nepieciešamās sīkdatnes

   1 diena

   laravel_session

   Sīkdatne, ko izmanto sesijas gadījuma identificēšanai

   Nepieciešamās sīkdatnes

   1 diena

   _ga

   Google Analytics sīkdatne. Reģistrē unikālu ID, kas tiek izmantots, lai ģenerētu statistikas datus par to, kā apmeklētājs izmanto vietni.

   Analītiskā sīkdatne

   2 gadi

    

   _ga_#

   Google Analytics sīkdatne. Apkopo datus par to, cik reizes apmeklētājs ir apmeklējis vietni kā arī reģistrē pirmo un pēdējo apmeklējumu.

   Analītiskā sīkdatne

   2 gadi

   _gid

   Google Analytics sīkdatne. Reģistrē unikālu ID, kas tiek izmantots, lai ģenerētu statistikas datus par to, kā apmeklētājs izmanto vietni.

   Analītiskā sīkdatne

   1 diena

   _gat

   Google Analytics sīkdatne. Tiek izmantots, lai ierobežotu pieprasījumu līmeni – ierobežojot datu vākšanu vietnēs ar augstu datplūsmu.

   Analītiskā sīkdatne

   1 diena

   Collect

   Google Analytics sīkdatne. Tiek izmantots, lai nosūtītu datus uz Google Analytics par sesijas laiku un apmeklētāja iekārtu.

   Analītiskā sīkdatne

   sesijas laiks

   analytics_tracker

   Uztur pazīmi, ka lietotājs ir atļāvis izmantot analītiskās sīkdatnes.

    

   1 diena

   show_cookie_notice

   Sīkdatne atceras vai ir aizvērts paziņojums par sīkdatņu lietošanu mājaslapā.

    

   5 gadi

  • 6. Sīkdatņu pārvaldīšana

   Apmeklējot tīmekļa vietni, tiek attēlots paziņojums ar informāciju par to, ka tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Uzsākot tīmekļa vietnes lietošanu, Jūs variet izvēlēties, kādas sīkdatnes atļausies izmantot. Jāņem vērā, ka Jūs nevarat atteikties no nepieciešamo sīkdatņu lietošanas, jo bez tām tīmekļa vietņu pilnvērtīgas lietošanas nodrošināšana nav iespējama. Noklikšķinot uz “Piekrist”, tiek saņemta piekrišana ar juridisku pamatojumu izmantot sīkdatnes un vienlaicīgi lietotājs apstiprina, ka ir iepazinies ar informāciju par sīkdatnēm un to lietošanas mērķiem.

   Savas izvēles Jūs varat mainīt jebkurā laikā.

  • 7. Kā mainīt izvēlētās sīkdatnes

   Ja vēlaties ierobežot vai aizliegt sīkdatņu izmantošanu un uzglabāšanu savās ierīcēs, vai izdzēst jau saglabātas sīkdatnes, to var izdarīt tīmekļa pārlūkprogrammas iestatījumos. Lai uzzinātu vairāk par sīkdatņu pārvaldīšanu, apmeklējiet sekojošu vietni:

   https://allaboutcookies.org/how-to-manage-cookies

   Ja vēlaties dot piekrišanu vai atsaukt savu piekrišanu analītiskajām sīkdatnēm, sīkdatņu iestatījumos mainiet savu izvēli un nospiediet pogu “Saglabāt”.

  • 8. Informācijas izmaiņas

   Šī politika var tikt mainīta laiku pa laikam bez brīdinājuma, jo mēs uzlabojam un attīstām mājaslapu, ievērojot tiesību aktus, kas nosaka sīkdatņu izmantošanu un ņemam vispārēji atdzīto sīkdatņu lietošanas praksi.

   Visas izmaiņas sīkdatņu izmantošanas politikā tiks publicētas www.evopipes.lv

   Ja Jums ir jautājumi par personas datu apstrādi, aicinām iepazīties ar uzņēmuma privātuma politiku, kas atrodama uzņēmuma mājas lapā.

Sveiki!

Mēs izmantojam sīkdatnes, lai nodrošinātu Jums ērtāku mūsu vietnes izmantošanu. Ar Jūsu piekrišanu papildus šajā vietnē var tikt izmantotas statistikās un analītiskās sīkdatnes. Ja piekrītat šo papildu sīkdatņu izmantošanai, lūdzu, atzīmējiet savu izvēli: