• 1. Ievads

  Ar šo Privātuma politiku mūsu mērķis ir sniegt skaidru un saprotamu informāciju mūsu Klientiem un sadarbības Partneriem par fizisko personu datu apstrādi, kuri var nonākt mūsu rīcībā saistībā ar mūsu īstenoto komercdarbību.

  Ja Jums ir papildus jautājumi par to kā mēs apstrādājam jūsu personas datus, vai ja jūs vēlaties nosūtīt mums pieprasījumus saistībā tiesību izmantošanu attiecībā uz personas datu apstrādi, lūdzu sazinieties ar mums izmantojot kontaktinformāciju, kas norādīta punktā “Kontaktinformācija”.

  Personas Dati tiek apstrādāti saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu (ES) 2016/679’(turpmāk –“VDAR”), Fizisko personu datu apstrādes likumu un citiem normatīvajiem aktiem.

 • 2. Kontaktinformācija

  SIA Evopipes
  Langervaldes iela 2a, Jelgava, LV-3002
  Tel: +371 63 094 300
  E-mail: info@evopipes.lv

 • 3. Termini un definīcijas

  VDAR – Vispārīgo datu aizsardzības regula (ES) 2016/679

  Jūs (kā datu subjekts) – fiziska persona – esošs vai potenciāls klients, vai klienta  pārstāvis, vai sadarbības partnera pārstāvis. Fiziska persona, kuras datus apstrādā vai var apstrādāt Evopipes.

  Personas dati – jebkura informācijas, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu datu subjektu.

  Mēs – SIA Evopipes -  juridiska persona, kas šīs politikas ietvaros var tikt apzīmēta kā Evopipes.

 • 4. Tiesiskie pamati un Personas Datu apstrādes nolūki

  Personas Datu apstrādes nolūki ir balstīti uz Evopipes leģitīmām interesēm, kas ir līdzsvarotas ar klientu un partneru kā datu subjekta tiesībām un interesēm.

  Evopipes var veikt Personas Datu apstrādi šādos nolūkos un pamatojoties uz šādu tiesisko regulējumu:

  Nolūks

  Personas datu veidi

  Tiesiskais pamatojums

  Pakalpojumu sniegšana un preču pārdošana fiziskām personām. Vārds, e-pasts, adrese, telefona numurs, bankas konta numurs. Datu apstrāde ir likumīga, jo nepieciešama līguma izpildei. VDAR, 6.panta 1.punkta (b) apakšpunkts.
  Pakalpojumu sniegšana un preču pārdošana juridiskām personām. Juridiskas personas pārstāvja kontaktinformācija: Vārds, e-pasts, telefona numurs, amats.

  Datu apstrāde ir likumīga, jo nepieciešama līguma izpildei.

  VDAR, 6.panta 1.punkta (b) apakšpunkts.
  Evopipes juridiska pienākuma izpilde. Vārds, e-pasts, adrese, telefona numurs, bankas konta numurs. Datu apstrāde likumīga, pamatojoties uz VDAR, 6.panta 1.punkta (c) apakšpunktu.

  Mārketinga aktivitāšu nodrošināšanai. Mēs varētu nosūtīt komerciālus paziņojumus, uzaicināt Jūs uz mūsu organizētiem semināriem un nosūtīt materiālus no mūsu organizētiem pasākumiem.

  Vārds, e-pasts, adrese, telefona numurs, bankas konta numurs.

  Atkarībā no juridiskajām saistībām starp Jums un Evopipes, datu apstrāde noris pamatojoties uz VDAR, 6.panta 1.punkta (a) apakšpunktu vai VDAR 6.panta 1.punkta (b) apakšpunktu, vai VDAR 6.panta 1.punkta (f) apakšpunktu.

  Drošības nodrošināšanas nolūkos Evopipes teritorijā.

  Videonovērošanas kameras ieraksti.

  Lasiet atsevišķu punktu “Videonovērošana”.

  Tīmekļa vietnes nodrošināšana.

  Datu vākšana ar sīkfailiem. Lasiet atsevišķu punktu “Sīkdatnes”.
 • 5. Kā mēs iegūstam Personas Datus

  Jūsu Personas Datus mēs varam iegūt kādā no sekojošiem veidiem:

  • savstarpēja līgumu slēgšanas procesā, iegūstot datus no Jums;
  • tīmekļa vietnē evopipes.lv izmantojot sīkdatnes;
  • no videonovērošanas ierakstiem;
  • no kredītvēstures datubāzēm.
 • 6. Personas Datu nodošana

  Evopipes nenodod Personas Datus trešajām personām, izņemot gadījumus, kad tam ir likumīgs pamats, saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu vai ir saņemta datu subjekta piekrišana.

 • 7. Automatizēta individuālu lēmumu pieņemšana

  Evopipes datus neizmanto automatizētu lēmumu pieņemšanā.

 • 8. Glabāšanas periods

  Evopipes glabā un apstrādā Personas Datus, kamēr pastāv vismaz viens no sekojošiem kritērijiem:

  • Ir spēkā noslēgts līgums starp Evopipes un Klientu vai Partneri;
  • Kamēr saskaņā ar normatīviem aktiem Evopipes vai klients, vai sadarbības Partneris var īsteno savas leģitīmās intereses;
  • Kamēr Evopipes pastāv juridisks pienākums datus glabāt (piemēram, saskaņā ar Grāmatvedības līkumu).
  • Kamēr ir spēkā Jūsu piekrišana datu glabāšanai.
 • 9. Jūsu kā datu subjekta tiesības

  Jums ir tiesības:

  • pieprasīt piekļuvi saviem Personas Datiem, pieprasot informāciju par to kādus Personas Datus Evopipes apstrādā (VDAR 15.pants);
  • pieprasīt labot Jūsu Personas Datus, ja tie ir nepareizi, neprecīzi vai nepilnīgi (VDAR 16.pants);
  • pieprasīt ierobežot Jūsu Personas Datus apstrādi, kamēr tiek pārbaudīts Jūsu Personas datu apstrādes tiesiskums (VDAR 18.pants);
  • pieprasīt Jūsu Personas Datu dzēšanu (VDAR 17.pants);
  • pieprasīt saņemt paziņojumu par Jūsu Personas Datu labošanu, ierobežošanu vai dzēšanu (VDAR 19.pants);
  • iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai (www.dvi.gov.lv).

  Lai īstenotu Jūsu tiesības saistībā ar Jūsu Personas Datu apstrādi vai veiktu pieprasījumu iesniegšanu saistībā ar Personas datu apstrādi, lūdzam sazināties ar mums, izmantojot kontaktus, kas norādīti sadaļā “Kontaktinformācija”.

 • 10. Videonovēršana

  Evopipes izmanto video novēršanas kameras uzņēmuma telpās un teritorijā, lai nodrošinātu darbinieku, apmeklētāju, telpu un mantas drošību, īpašuma aizsardzību un aizstāvētu Evopipes tiesiskās prasības un leģitīmās intereses.

  Videonovērošanas veikšanas tiesiskais pamats ir VDAR 6.panta 1.punkta (f) apakšpunkts – apstrāde ir nepieciešama Evopipes leģitīmo interešu ievērošanai.

  Videonovērošanas rezultātā iegūtie dati tiek uzglabāti līdz 30 dienām, pēc tam tiek automātiski dzēsti. Piekļuve datiem, kas gūti videonovērošanas rezultātā ir ierobežota, datiem var piekļūt tikai tās personas, kurām piekļuve nepieciešama saistībā ar savu pienākumu veikšanu.

 • 11. Sīkdatnes

  Sīkdatnes ir mazas burtu un skaitļu datnes, ko tīmekļa vietne uzglabā apmeklētāja datorā vai mobilajā ierīcē, kad Jūs atverat vietni. Katrā turpmākajā apmeklējuma reizē sīkdatnes tiek nosūtītas atpakaļ uz izcelsmes mājaslapu, kas atpazīst šo sīkdatni. Sīkdatnes var izmantot, lai sekotu līdz kādas lapas vietnē apmeklējat, lai saglabātu Jūsu ievadīto informāciju vai atcerētos Jūsu izvēles.

  Evopipes izmanto sīkdatnes savā tīmekļa vietnē. Kādā veidā sīkdatnes tiek izmantotas ir aprakstīts Evopipes sīkdatņu politikā, kas pieejama www.evopipes.lv vietnē.

 • 12. Privātuma politikas termiņš un grozījumi

  Mēs paturam tiesības jebkurā brīdi vienpusīgi mainīt, koriģēt, papildināt vai dzēst daļu no šīs Privātuma politikas, paziņojot par izmaiņām Evopipes tīmekļa vietnē.

  Šī politika stājas spēkā 2022.gada 01.jūlijā un aktuālā versija ir atrodama www.evopipes.lv vietnē.

Sveiki!

Mēs izmantojam sīkdatnes, lai nodrošinātu Jums ērtāku mūsu vietnes izmantošanu. Ar Jūsu piekrišanu papildus šajā vietnē var tikt izmantotas statistikās un analītiskās sīkdatnes. Ja piekrītat šo papildu sīkdatņu izmantošanai, lūdzu, atzīmējiet savu izvēli: