Kabeļu aizsardzības sistēmas

Elektro instalācijas risinājumi

Aizsargcaurules un aksesuāri

Atvērt

Zemē guldāmiem kabeļiem

Aizsargcaurules, akas un aksesuāri

Atvērt

PREWIRED risinājumi

Aizsargcaurules ar rūpnieciski ievilktiem kabeļiem vai vadiem

Atvērt

Kabeļu akas

Akas elektro un komunikāciju sistēmu savienojumiem

Atvērt

Kanalizācijas sistēmas

Pašteces cauruļvadi

Kanalizācijai, lietus notekūdeņiem un caurtekām

Atvērt

Notekūdeņu akas

Skatakas, kontrolakas un gūlijas

Atvērt

GIGA kontrolakas

DN/ID 1200 un 1600 mm kontrolakas

Atvērt

Vāki un restes

Kanalizācijas un lietus notekūdeņu akām

Atvērt

Drenāžas sistēmas

EVODRAIN drenāžas caurules

Caurules un aksesuāri

Atvērt

Drenāžas akas

Skatakas, kontrolakas un uztvērējakas

Atvērt

Ēkas lietusūdeņu savākšanas sistēmas

Atvērt

Spiedvadu sistēmas

Ūdens spiedvadi

Polietilēna caurules dzeramā ūdens apgādei

Atvērt

Gāzvadu sistēmas

Polietilēna cauruļvadu risinājumi gāzes sistēmām

Atvērt

Kanalizācijas spiedvadi

Atvērt

Spiedvadu aksesuāri

Piederumi un instrumenti

Atvērt