CID 400

Risinājums izbūvei ārpus satiksmes zonas

Pievienojumi DN/OD 110, 160, 200, 250 mm
CID 400
CID 400
CID 400


Drenāžas aka DN/OD 400 [mm] izbūvei vietās ārpus transporta satiksmes slodzes iedarbība zonas, piem., zaļajā zonā.

 • Iespējamie pievienojumi- 0°.. 270°
 • Pievienojumu DN/OD 110 .. 250 [mm]
 • Nosēddaļas tilpums*: 38 [dm³]
  *standarta izpildījumā, pēc pasūtījuma iespējams izgatavot nosēddaļu ar citu tilpumu (vai bez tās)
 • Priekšrocības

  Produkta kalpošanas ilgums ≥ 50 gadiem

  Augsta elastība un prognozējama reakcija pret jebkādām grunts kustībām - NEKĀDU PLAISU

  Ūdensnecaurlaidīgs > 0.5 bar

  Noturīgs pret notekūdeņos un gruntī sastopamo agresīvo vielu iedarbību

  Piekļuves atveres diametrs ļauj ērti un ātri uzturēt un apkalpot kanalizācijas tīklus kā arī viegli veikt sistēmas CCTV inspekciju

 • Pielietojums
  Vietas ārpus satiksmes slodzes ietekmes zonām, piemēram, zaļajās zonās (pagalmos, parkos utt.)
  Lauksaimniecībā, mežsaimniecībā, parkos un kūdru atradnēs
  Stadioni un sporta kompleksi
  Poligoni (šķidrumu un biogāzes savākšana)
 • Sastāvdaļas
  CID 400

  Tips: ar vienu ievadu DN1

  OUT 0° / IN 90° (DN 110-250)

  Papildu pieslēgums IN 90° - 270°

  DN 110/160/200

  Tips: ar diviem ievadiem DN1, DN2

  OUT 0° / IN 90° and IN 270° (DN 110-250)

  Papildu pieslēgums IN 90° - 270°

  DN 110/160/200

  Tips: ar trim ievadiem DN1, DN2, DN3

  OUT 0° / IN 90°, IN 180°, IN 270° (DN 110-200)

  Papildu pieslēgums IN 90° - 270°

  DN 110/160

 • Tehniskā informācija
  Akas izbūve:
  • Minimālais izbūves dziļums: 1.0 [m]

  • Maksimālais izbūves dziļums līdz 5.0 [m], ja gruntsūdeņu līmenis ir vismaz 2.0 [m] no virsmas. Ja gruntsūdeņu līmenis sakrīt ar virsmu, tad maksimālais izbūves dziļums nepārsniedz 4.0 [m], atbilstoši standarta LVS EN 13598-2 prasībām.

  • Aku pielietojuma zonas kods: U (paredzētas izbūvei gruntī ārpus ēku konstrukcijām)

  Akas pārsedzes risinājums:
  • Apaļš polipropilēna (PP) vāks, DN 400 [mm], atbilst LVS EN 13476-3 un LVS EN 124-6 standartu prasībām

  Akas šahtas un pamatnes risinājumi:
  • Polipropilēna (PP) gofrēta dubultsienu augstuma regulējošā šahta DN/OD 400 [mm] atbilst EN 13476-3 un EN 14802 standartu prasībām

  • Polipropilēna akas pamatne, tips CR-CT, DN 400 [mm] atbilst EN 13476-3 standarta prasībām

  Atbilstoši ISO/TR 10358 un ISO/TR 7620, akas sastāvdaļas, kā arī blīvējošie elementi (blīvgredzeni un gumijas manžetes) ir ķīmiski noturīgas videi no pH 2 līdz pH 12.

  Papildu pieslēgumu veikšana:

  Apraksts:

  1 - kroņurbis

  2 - pieslēguma blīvgumija

  3 - pāreja / akas pieslēgums

  4 - caurules blīvgredzens

 • Lejupielādes

  EVODRAIN Katalogs LV

  EVODRAIN Drenāžas sistēma katalogs un tehniskā informācija

  Lejupielādēt
  Produkts Kods
  Akas pārsedze
Apaļš polipropilēna vāks, DN 400 [mm] 820069400ST0000024
  Akas šahta
Polipropilēna (PP) gofrēta dubultsienu augstuma regulējošā šahta DN/OD 400 [mm] bez pievienojumiem, ar piemetinātu pamatni, h=2 [m] 903060020090020
  Akas pamatne
Polipropilēna akas pamatne, tips CR-CT, DN 400 [mm] 813053000000000232
  Aksesuāri / Piederumi


Atvērt

Pāreja / akas pieslēgums DN 110 [mm] 8090201100000G0200
Pāreja / akas pieslēgums DN 160 [mm] 8090201600000G0200
Pāreja / akas pieslēgums DN 200 [mm] 8090202000000G0200

Atvērt

Akas pieslēguma blīvgumija DN 110 [mm] 8092071101G0000036
Akas pieslēguma blīvgumija DN 160 [mm] 8092071602G0000036
Akas pieslēguma blīvgumija DN 200 [mm] 8092072004G0000036
  Kroņurbis pēc pieprasījuma

Produktu attēliem ir informatīvs raksturs.
To lielums un krāsa var atšķirtiem no attēlotajiem.