DN 1000.625 Enerģijas dzēšanas aka

Sadzīves kanalizācijai un lietus notekūdeņiem

Ievads: DN/OD 160-355 mm; Izvads: DN/OD 200, 250, 315, 400 mm
DN 1000.625 Enerģijas dzēšanas aka


Enerģijas dzēšanas aka DN 1000
sadzīves kanalizācijai un lietus notekūdeņiem no polietilēna (PE) materiāla ar D400 klases peldoša vai stacionāra tipa pārsedzi.

 • Pieslēgumi:
  • Pievienojumi DN/OD 160 .. 355 [mm]
  • Izvada DN/OD 200 .. 400 [mm]
 • Lūkas pārsedze: D400 klase (40t), RAL GZ-692
 • Akas piekļuves atvēruma diametrs 625 [mm]
 • Priekšrocības

  Akā nav stāvoša ūdens

  Noturīgs pret notekūdeņos un gruntī sastopamo agresīvo vielu iedarbību

  Produkta kalpošanas ilgums ≥ 50 gadiem

  Augsta elastība un prognozējama reakcija pret jebkādām grunts kustībām - NEKĀDU PLAISU

  Ūdensnecaurlaidīgs > 0.5 bar

  Piekļuves atveres diametrs ļauj ērti un ātri uzturēt un apkalpot kanalizācijas tīklus

 • Pielietojums

  Paredzētas sadzīves un lietus spiedvadu kanalizācijas sistēmām:

  • SDR17, PE80 markas LVS EN 12201-2+A1 caurulēm ar spiediena nominālo klasi PN8 bar
  • SDR17, PE100 markas LVS EN 12201-2+A1 caurulēm ar spiediena nominālo klasi PN10 bar
  • SDR17, PE100-RC markas LVS EN 12201-2+A1, PAS 1075 1.tipa, 2.tipa un 3.tipa caurulēm ar spiediena nominālo klasi PN10 bar.

  Izbūves darbus, kas skar lūkas pārsedzes un enerģijas dzēšanas akas virsējo daļu veikt atbilstoši ceļa vai teritorijas pārvaldītāja izdotajiem tehniskajiem noteikumiem un kanalizācijas sistēmas operatora (ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja) prasībām.

  Aku izbūves darbus veikt saskaņā ar LVS EN 1610, LVS CEN/TR 1046.

 • Sastāvdaļas
  DN 1000.625 Enerģijas dzēšanas aka
  1. OUT 0° DN 200 - IN R/L° DN 160
  2. OUT 0° DN 250 -  IN R/L° DN 180, 200
  3. OUT 0° DN 315 -  IN R/L° DN 225, 250, 280
  4. OUT 0° DN 400 -  IN R/L° DN 315, 355

  Piezīme: Pēc pasūtījuma ir iespējams ievadu “IN(R/L)°” izgatavot ar atloka savienojumu

 • Tehniskā informācija
  Akas izbūves dziļums:
  • Minimālais izbūves dziļums: 1.20 [m]
  • Maksimālais izbūves dziļums līdz 6.0 [m], ja gruntsūdeņu līmenis ir vismaz 2.0 [m] no virsmas. Ja gruntsūdeņu līmenis sakrīt ar virsmu, tad maksimālais izbūves dziļums nepārsniedz 5.0 [m], atbilstoši standarta LVS EN 13598-2 prasībām.
  • Aku pielietojuma zonas kods: U
  Akas pārsedzes risinājumi:
  • Stacionāra tipa lūkas pārsedze (rāmis ar vāku), DN 600/746 [mm], izbūves klase D400 (40t) atbilstība LVS EN 124-2 un RAL GZ-692 standartu prasībām
  • Peldoša tipa lūkas pārsedze (rāmis ar vāku), DN 700 [mm], izbūves klase D400 (40t) atbilstība LVS EN 124-2 un RAL GZ-692 standartu prasībām
  • Kaļamā ķeta čaulas gredzena adapteris atbilst LVS EN 124-2 standarta prasībām
  • Dzelzsbetona augstuma regulēšanas gredzens, DN 665/1000 [mm], atbilstība LVS EN 206, LVS EN 1917 un LVS EN 1917/AC standartu prasībām
  • Dzelzsbetona atbalsta gredzens, DN 665/1060 [mm], atbilstība LVS EN 206, LVS EN 1917 un LVS EN 1917/AC standartu prasībām
  Akas šahtas un pamatnes risinājumi:
  • Polietilēna (PE) ekscentrisks konuss, DN 1000/625, h=750/1000/1250/1500 [mm], atbilst LVS EN 14802 standarta prasībām
  • Polietilēna (PE) akas šahta, DN 1000, h=500/1000 [mm], atbilst LVS EN 14802 standarta prasībām
  • Polietilēna (PE) akas pamatne, DN 1000, h=700/1000 [mm], atbilst LVS EN 13598-2 un LVS EN 476 standartu prasībām

  Lai nodrošinātu akas hermētiskumu, groda tipa elementu savstarpējai savienošanai izmanto DN 1000 [mm] gumijas blīvgredzenus kuri ir atbilstoši LVS EN 681-1 un EN 1277 standartu prasībām. Pie darba spiediena līdz 0.5 [bar] blīvgredzeni nodrošina atbilstošu hermētiskumu.

 • Lejupielādes

  RIGID MULTI un MONO Katalogs LV

  Sadzīves un lietus notekūdeņu pašteces kanalizācijas sistēmas

  Lejupielādēt

  EVOAQUA un ULTRASTRESS Katalogs LV

  Ūdens spiedvadu sistēmas katalogs un tehniskā informācija

  Lejupielādēt
  Produkts Kods
  Akas pārsedzes
Peldoša tipa lūkas pārsedze ar ventilācijas atverēm (rāmis ar vāku), DN 700 [mm] pēc pieprasījuma
Stacionāra tipa lūkas pārsedze ar ventilācijas atverēm (rāmis ar vāku), DN 600/746 [mm] pēc pieprasījuma
  Kanalizācijas gaisa smaku filtrs
Filtrs ar integrēto aktīvo-ogļu kaseti montāžai akas lūkas atverei, DN 600 820230000000000000
  Čaulas gredzena adapteris
Kaļamā ķeta čaulas gredzena adapteris peldoša tipa pārsedzei 820215601ST7300038
  Dzelzsbetona sastāvdaļas
Dzelzsbetona augstuma regulēšanas gredzens, DN 665/1060 [mm], h=160 [mm] 821072666850000000
Dzelzsbetona atbalsta gredzens, DN 665/1000 [mm], h=60 [mm] 821073T09840000000
  Akas konuss
Groda tipa konuss, h=750 [mm], DN 1000/625 [mm] 817091106440000134
Groda tipa konuss, h=1000 [mm], DN 1000/625 [mm] pēc pieprasījuma
  Akas šahtas
Polietilēna (PE) groda tipa akas šahta, h=500 [mm] 817024000400000134
Polietilēna (PE) groda tipa akas šahta, h=1000 [mm] pēc pieprasījuma
  Blīvgredzeni
Gumijas blīvgredzens, DN 1000 [mm] 817026T01000000034
  Akas pamatnes
Polietilēna (PE) tangenciāla tipa enerģijas dzēšanas akas pamatne, DN 1000 [mm], h=1000 [mm] 817054000460000134
Polietilēna (PE) tangenciāla tipa enerģijas dzēšanas akas pamatne, DN 1000 [mm], h=700 [mm] pēc pieprasījuma

Produktu attēliem ir informatīvs raksturs.
To lielums un krāsa var atšķirtiem no attēlotajiem.