DN 200.160 Revīzijas aka

Caurejoša ar teleskopisku cauruli

Pievienojumi DN/OD 110, 160, 200 mm
DN 200.160 Revīzijas aka


Sadzīves kanalizācijas caurejošā revīzijas aka DN/OD 200 mm, teleskopisks risinājums ar D400 klases pārsedzi.

 • Aku pielietojuma zonas kods: U
 • Iespējamie pievienojumi pamatnei- 180°
 • Pievienojumu DN/OD 110 .. 200 mm
 • Teleskopiskā caurule: DN 160 [mm]
 • Priekšrocības

  Ātrāka izbūve

  Produkta kalpošanas ilgums ≥ 50 gadiem

  Augsta elastība un prognozējama reakcija pret jebkādām grunts kustībām - NEKĀDU PLAISU

  Ūdensnecaurlaidīgs > 0.5 bar

  Noturīgs pret notekūdeņos un gruntī sastopamo agresīvo vielu iedarbību

 • Pielietojums

  Ieteicams izmantot sadzīves kanalizācijas tīklu izbūvei nelielu privātmāju iekšpagalmu izvadā. Aka kalpo sadzīves kanalizācijas
  notekūdeņu revīzijai, kontrolei un tīrīšanai kanalizācijas sadzīves notekūdeņu aizdambēšanās gadījumā.

  Daudzstāvu dzīvojamo māju pagalmi
  Stadioni un sporta kompleksi
  Celiņi gājēju un velosipēdu kustībai
 • Sastāvdaļas
  DN 200.160 Revīzijas aka
  Pieslēgumi OUT 0° IN 180°
  DN/OD [mm] 110 / 160 / 200 110 / 160 / 200
  Akas pamatne ar diviem pieslēgumiem
 • Tehniskā informācija
  Akas izbūves dziļums:
  • Minimālais izbūves dziļums: 0.7 [m]
  • Maksimālais izbūves dziļums līdz 1.5 [m]
  • Aku pielietojuma zonas kods: U (paredzētas izbūvei gruntī ārpus ēku konstrukcijām)
  • Aku izbūves darbus veikt saskaņā ar LVS EN 1610, LVS CEN/TR 1046
  Akas pārsedzes risinājums:
  • Apaļa kaļamā ķeta lūkas pārsedze (rāmis ar vāku), DN 160 [mm], izbūves klase D400 (40t), atbilstība LVS EN 124 standarta prasībām
  Teleskopiskais risinājums:
  • Polipropilēna (PP) gludsienu teleskopiskā caurule DN/OD 160 [mm], augstums 0.6 [m], atbilstība LVS EN 13476-2, LVS EN 14802
  • Gumijas manžete DN 200/160 atbilstoša LVS EN 681-1/A3 un LVS EN 1277 standartiem
  Akas šahtas un pamatnes risinājumi:
  • Polipropilēna (PP) gludsienu augstuma regulējošā šahta DN/OD 200 [mm] ≥SN4, atbilstoša LVS EN 13476-2, LVS EN 14802
  • Polipropilēna (PP) revīzijas akas caurejoša pamatne CRS DN 200 mm, atbilstoša LVS EN 13598-2, LVS EN 476 standartu prasībām

  Atbilstoši ISO/TR 10358 un ISO/TR 7620, akas sastāvdaļas, kā arī blīvējošie elementi (blīvgredzeni un gumijas manžetes) ir ķīmiski noturīgas videi no pH 2 līdz pH 12.

 • Rasējumi un izbūves risinājumi

  DN 200.160.D400 Teleskopiska tipa lūkas pārsedzes izbūve

  Dažādu kategoriju teritorijām pie dažādiem virsējās daļas klātnes seguma konstrukcijas tipiem

  Lejupielādēt
  DN 200.160.D400 Teleskopiska tipa lūkas pārsedzes izbūve

  Tipveida rasējums CSR200.160.D400

  Aka DN200 ar teleskopisku cauruli DN160 un D400 klases pārsedzi

  Lejupielādēt
  Tipveida rasējums CSR200.160.D400


  Lai iegūtu citas failu versijām lūdzam sazināties ar mums.

 • Lejupielādes

  DN 200.160.D400 Teleskopiska tipa lūkas pārsedzes izbūve

  Dažādu kategoriju teritorijām pie dažādiem virsējās daļas klātnes seguma konstrukcijas tipiem

  Lejupielādēt

  EVOSAN, EVOSAN RF un EVORAIN Katalogs LV

  Katalogs un tehniskā informācija

  Lejupielādēt

  RIGID MULTI un MONO Katalogs LV

  Sadzīves un lietus notekūdeņu pašteces kanalizācijas sistēmas

  Lejupielādēt
  Produkts Kods
  Teleskopiskais risinājums
Apaļa kaļamā ķeta lūkas pārsedze ar teleskopisko cauruli, DN 160 [mm], 0.6 [m] 820062160427300000
  Akas pārsedzes
Apaļa kaļamā ķeta lūkas pārsedze (rāmis ar vāku), DN 160 [mm] 820215160SL7300024
  Teleskopiskā caurule
Polipropilēna (PP) gludsienu teleskopiskā caurule DN/OD 160 [mm], 0.6 [m] 3070016006010F08044
  Gumijas manžete
Gumijas manžete DN 200/160 812208126000000000
  Akas šahta
Polipropilēna (PP) gludsienu augstuma regulējošā šahta, DN/OD 200 [mm] 3070020006010F08044
  Akas pamatnes
Polipropilēna (PP) caurejoša pamatne, tips 1B, DN 200 [mm] 812048110Q3190W229
Polipropilēna (PP) caurejoša pamatne, tips 1B, DN 160 [mm] 812048160Q3190W229
Polipropilēna (PP) caurejoša pamatne, tips 1B, DN 110 [mm] 812048200Q3190W229
  Aksesuāri / Piederumi

Atvērt

Pāreja / akas pieslēgums DN 110 [mm] 8090201100000G0200
Pāreja / akas pieslēgums DN 160 [mm] 8090201600000G0200
Pāreja / akas pieslēgums DN 200 [mm] 8090202000000G0200

Produktu attēliem ir informatīvs raksturs.
To lielums un krāsa var atšķirtiem no attēlotajiem.